BALQAN VƏ LƏRQƏ

 • Mis zolaq

  Mis zolaq

  Mis zolağı külçə ilə emal, isti yayma, soyuq yayma, istilik müalicəsi, səthi təmizləmə, kəsmə, bitirmə və sonra qablaşdırma yolu ilə elektrolitik misdən hazırlanır.

 • Pirinç zolaq

  Pirinç zolaq

  Elektrolitik mis, sink və mikroelementlər əsasında xammal kimi, külçə ilə emal, isti yayma, soyuq yayma, istilik müalicəsi, səthin təmizlənməsi, kəsilməsi, bitirilməsi və sonra qablaşdırılması yolu ilə hazırlanmış pirinç təbəqə.

 • Qurğuşun çərçivə üçün mis zolaq

  Qurğuşun çərçivə üçün mis zolaq

  Qurğuşun çərçivəsi üçün material həmişə mis, dəmir və fosfor və ya mis, nikel və silisium ərintilərindən hazırlanır, ümumi ərinti No. C192(KFC), C194 və C7025. Bu ərintilər yüksək möhkəmliyə və performansa malikdir.

 • Dekorasiya Mis Şeridi

  Dekorasiya Mis Şeridi

  Mis uzun tarix boyu bəzək materialı kimi istifadə edilmişdir.Materialın sayəsində çevik çeviklik və yaxşı korroziya müqaviməti var.

 • Mis təbəqə

  Mis təbəqə

  Mis təbəqə elektrolitik misdən külçə, isti yayma, soyuq yayma, istilik müalicəsi, səthi təmizləmə, kəsmə, bitirmə və sonra qablaşdırma yolu ilə hazırlanır.

 • Pirinç vərəq

  Pirinç vərəq

  Elektrolitik mis, sink və mikroelementlər əsasında xammal kimi, külçə ilə emal, isti yayma, soyuq yayma, istilik müalicəsi, səthin təmizlənməsi, kəsilməsi, bitirilməsi və sonra qablaşdırılması yolu ilə hazırlanmış pirinç təbəqə.Material emal performansını, plastisiyanı, mexaniki xüsusiyyətlərini, korroziyaya davamlılığını, performansını və yaxşı qalayını emal edir.